Fr En Nl

Privacy

Chezoro.com verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998), inzake de bescherming van het privé-leven te respecteren aangaande de behandeling en verwerking van persoonsgegevens (de ‘privacywet')

De privacywet is toegankelijk via de website http://privacy.fgov.be

Follow effective action with quiet reflection. From the quiet reflection will come even more effective action.

(James Levin)

Dedicated to Oro Cavallo Ofelys Mesnil De Darmen