Fr En Nl

Privacy

Chezoro.com verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998), inzake de bescherming van het privé-leven te respecteren aangaande de behandeling en verwerking van persoonsgegevens (de ‘privacywet')

De privacywet is toegankelijk via de website http://privacy.fgov.be

It is only with the heart that one can see rightly ; what is essential is invisible to the eye.

(Antoine De Saint-Exupéry)

Dedicated to Oro Cavallo Ofelys Mesnil De Darmen